Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę specjalistów odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych.

Procedury ochrony informacji niejawnych w praktyce

Jeżeli:

 • odpowiadasz za organizacyjne, techniczne i fizyczne  zabezpieczanie informacji niejawnych,
 • zgodnie z ustawą ciąży na Tobie odpowiedzialność za  bezpieczeństwo danych osobowych,
 • chcesz wiedzieć, jak prawidłowo prowadzić  dokumentację i wdrażać procedury zgodnie z wymogami ustaw o ochronie informacji  niejawnych i ochronie danych osobowych tak, aby nie spotkać się z  zarzutami ze strony organu kontrolującego,

nie możesz przegapić publikacji Procedury ochrony informacji  niejawnych i danych osobowych w praktyce, w której znajdziesz wzorcową  dokumentację zapewniającą kompleksową organizację ochrony informacji  niejawnych i danych osobowych w jednostce.

 

Dzięki naszej  publikacji:

 • zyskasz sprawdzone rozwiązania, które  zapewnią prawidłowe zabezpieczenie  informacji niejawnych i danych osobowych w Twojej jednostce,
 • wyposażysz się w skuteczne narzędzia, dzięki którym opracujesz zgodnie z prawem  wszystkie wymagane procedury i dokumentację,
 • dowiesz się, w jaki sposób skutecznie zaplanować, przygotować i  poprowadzić audyt bezpieczeństwa danych,
 • otrzymasz efektywne  narzędzia do  szacowania i monitorowania ryzyka oraz minimalizowania jego skutków.

 

Co znajdziesz w publikacji?

 • aktualne procedury bezpieczeństwa i ochrony danych  osobowych

– zasady tworzenia i  aktualizacji dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, w  tym przykładową Instrukcję zarządzania  systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa ochrony danych  osobowych,

 • praktyczne omówienie wymagań dotyczących ochrony fizycznej  i szacowania ryzyka

– od identyfikacji i  określania poziomu zagrożeń, poprzez procedurę przeprowadzania analizy ryzyka,  aż po wyznaczanie stref ochronnych,

 • szczegółowy wykaz procedur i obowiązków przy zabezpieczaniu  informacji niejawnych

– praktyczne omówienie zakresu odpowiedzialności i działań kierownika jednostki,  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kierownika kancelarii tajnej  oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • kompleksowe wyjaśnienie zasad klasyfikowania informacji  niejawnych

– aktualne kryteria kwalifikowania treści merytorycznej dokumentów pod kątem  nadania klauzuli ochronnej, uzupełnione o wyjaśnienia, jaką klauzulę nadać poszczególnym  informacjom,

 • bazę aktualnych informacji nt. zarządzania  ryzykiem bezpieczeństwa informacji

– w tym procedura przeprowadzania analizy ryzyka,

 • pełny wykaz działań w zakresie kontroli i nadzoru nad  realizacją zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych

– wytyczne, jak powinna przebiegać wewnętrzna, okresowa  kontrola ewidencji materiałów niejawnych i obiegu dokumentów oraz omówienie zakresu  kontroli ABW, SKW i najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,

 • aktualny katalog obligatoryjnych czynności przy  przeprowadzaniu postępowań sprawdzających i szkoleń.

 

Na płycie CD zamieszczono bazę wzorcowej  dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,  pogrupowaną według działów.

 

PISZĄ DLA NAS M.IN.:

Czesław Ćwiek

– były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu  oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2001 r. związany z ochroną informacji  niejawnych i danych osobowych. Prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie  opracowywania i wprowadzania procedur bezpieczeństwa ochrony informacji  niejawnych oraz danych osobowych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad  ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków  bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

Jerzy  Gerszewski

– były  funkcjonariusz ABW zajmujący się problematyką bezpieczeństwa  teleinformatycznego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,  administrator systemów IT przetwarzających informacje niejawne, doradca wielu  instytucji w zakresie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa  teleinformatycznego, administrator bezpieczeństwa informacji, wykładowca  podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  i Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych „Secretum”.

Borys Iwaszko

– funkcjonariusz  publiczny, wykładowca akademicki z zakresu ochrony informacji prawnie  chronionych, zajmuje się ochroną informacji niejawnych od 1999 r. Doprowadził  do akredytacji kilkunastu systemów teleinformatycznych, uczestniczył w  organizacji wielu pionów ochrony, zarówno w małych jednostkach organizacyjnych,  jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej.

Dominika  Piniewicz

- były  funkcjonariusz ABW – naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, realizujący  zadania krajowej władzy bezpieczeństwa (postępowania sprawdzające, kontrole  systemów ochrony informacji, procedury bezpieczeństwa przemysłowego, kontakty  robocze z pełnomocnikami ochrony, certyfikaty UE, UZE i NATO). Główny  specjalista w NIK oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji, bezpieczeństwa i  kontroli w spółkach strategicznych z punktu widzenia obronności i gospodarki  państwa. Inicjatorka i autorka programu studiów podyplomowych na temat  zarządzania informacją i jej ochroną w szkołach wyższych. Wykładowca na  studiach podyplomowych i w firmach doradczo-szkoleniowych. Autorka procedur  ochrony informacji dla spółek i administracji publicznej.

Sławomir Rzepecki

– w latach 1992-2013 funkcjonariusz  UOP/ABW, od 1999 r, zawodowo zajmuje się problematyką ochrony informacji  niejawnych, w latach 2006-2008 wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie  Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizator wielu szkoleń i konferencji  poświęconych problematyce ochrony informacji niejawnych, członek  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych „Secretum”, od  2013 r. pełnomocnik w jednostkach organizacyjnych terenowych organizacji  administracji rządowej.

Maciej Skawina

– wieloletni pracownik Departamentu  Ochrony Informacji Niejawnych ABW. Przeprowadził kilka tysięcy postępowań  sprawdzających. Autor wielu artykułów dotyczących postępowań sprawdzających i  kancelarii tajnej, wykładowca w firmach doradczo-szkoleniowych, wojskowych.

 

Publikacja jest wydawana również w wersji elektronicznej, która zapewnia dostęp do regularnie  aktualizowanego poradnika, łatwe przeszukiwanie treści, możliwość tworzenia  własnych zakładek oraz pobieranie dokumentacji i materiałów elektronicznych.
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.